PSi Lexicon

Tag: Barelds

discours

discours discourse Discours is een sociale grens dat bepaalt wat er gezegd kan worden over een bepaald onderwerp. Judith Butler bescrijft deze grens als “the site […] where the opacity of what is not included in a given regime of truth acts as a disruptive site of linguistic impropriety and unrepresentability.” (Butler 53) Betekenis wordt toegekend aan […]

discourse

discourse discours Discourse is a social boundary that defines what can be said about a specific topic. Judith Butler describes these boundaries as “the site […] where the opacity of what is not included in a given regime of truth acts as a disruptive site of linguistic impropriety and unrepresentability” (Butler 53). Humans ascribe meaning to […]

gewaarworden

gewaarworden  spectating (the act of) gewaarworden [xəˈwarwɔrdɪŋ] (noun)   Een toeschouwer kan gedefinieerd worden als een persoon die iets bekijkt of als observant van een gebeurtenis. Een observant is iemand die bewust wordt (van dingen of gebeurtenissen) middels de zintuigen. Deze bewustwording moet benadrukt worden in de definitie van toeschouwer van een theatrale performance. Bewustwording impliceert […]

spectating (the act of)

spectating (the act of) gewaarworden One could define a spectator as an observer of an event or a person viewing something. An observer is a person who becomes aware (of things or events) through the senses. This awareness is something that should be emphasized in the definition of the spectator of a theatrical performance. Awareness […]