PSi Lexicon

Tag: cabaret

cabaret cabaret The word ‘cabaret’ means something very different in Dutch, compared to English. Even though it has the same historical source, in the course of the 20th century Dutch cabaret has developed into a typically Dutch genre that doesn’t look like the English homonym at all. The most common kind of cabaret is one […]

cabaret

  cabaret cabaret Cabaret betekent in het Engels iets wezenlijk anders dan in het Nederlands. Hoewel het wel dezelfde historische bron heeft, heeft het Nederlandse cabaret zich in de loop van de 20e eeuw ontwikkeld tot een typisch Nederlands genre dat absoluut niet lijkt op het cabaret waar de Engelse term naar verwijst. De meest […]