PSi Lexicon

Tag: collective memoryeugen

collectief geheugen

collectief geheugen collective memory collectief geheugen [kɔ.læk.tif γə.hø.γən] (noun); collective memory Het collectieve geheugen kan gezien worden als een verzameling herinneringen die wordt gedeeld door een groep individuen. Doordat meerdere mensen getuige zijn van een specifieke gebeurtenis ontstaat er een gemeenschappelijke herinnering. Een gemeenschappelijke herinnering kan ook al bestaan maar kan ook opgeroepen worden door een bepaalde […]