PSi Lexicon

Tag: dutch

interactie

interactie  interaction interactie [intǝr’aksi] (noun); interaction Het woord ‘interactie’ vindt, zoals veel Westerse woorden, zijn oorsprong in het Latijn. ‘Tussen’ is de Nederlandse vertaling voor de Latijnse ‘Inter’ en het woord  ‘actie’ komt voor uit het Latijnse woord ‘actio’, wat beweging of handeling betekent.  Door middel van de Latijnse vertalingen  kan de definitie van het woord ‘interactie’ goed worden toegelicht. […]

interaction

interaction  interactie  The word ‘interaction’ is, like many other words used in the West, originally Latin. ‘Between’ is the English translation of the Latin ‘Inter,’ and ‘action’ refers to the Latin word ‘actio,’ which means movement or action. Turning to its Latin translations, the definition of ‘interaction’ can be explained quite well as a movement, […]

intermedialiteit

intermedialiteit intermediality  intermedialiteit [interm ee d ie aa l ie t ei t]; (noun) intermediality Intermedialiteit kan worden beschreven als het overstijgen van het specifiek gebruik van een medium. Een medium wordt hier geïnterpreteerd als de materiële drager van de kunstvorm. Er bestaat niet één manier om een medium te gebruiken. Irina Rajewski’s opvatting volgend, […]

intermediality

intermediality  intermedialiteit Intermediality can be understood as transcending the specific use of a medium. Medium is interpreted here as the material bearer of an art form. There is no one correct way to use a medium. Following Irina Rajewski’s conceptualisation of the word, intermediality may serve foremost as an umbrella term for all phenomena that […]