PSi Lexicon

Tag: dutch

realiteit

realiteit reality realiteit [rejaliˈtɛit] (noun)   Realiteit bestaat uit een verzameling informatie die door een individu op een zeker moment als waar geaccepteerd wordt. Het individu gebruikt deze informatie om de eventuele logica, of regels, van de wereld waar het individu zich op dat moment in bevindt te achterhalen en te kunnen begrijpen. Vervolgens wordt nieuwe informatie gestructureerd […]