PSi Lexicon

Tag: Leuveren

essay

essay  essay   I have always been intrigued by the epistemological limitations of the knowledge that I, as a young scholar trained in literary and cultural studies, produce in an ambitious attempt to elucidate some of the world’s greatest mysteries. For what purpose have we been born? What are we supposed to do with the time […]

essay

essay essay Ik heb mij altijd gefascineerd voor de epistemologische beperkingen van de kennis die ik, als jonge onderzoeker in de literatuur- en cultuurwetenschappen, voortbreng in een ambitieuze poging ’s werelds grootse mysteries te doorgronden. Waarom zijn we geboren? Wat moeten we doen met de tijd die ons gegeven is? Welke rol speelt kunst hierin? […]