PSi Lexicon

Tag: Owen

character

character cymeriad One of the main difficulties associated with many of the terms available for describing performance in Welsh is that, in most cases, they are nowhere near as flexible as their English equivalents.  The most obvious example of this is the word ‘performance’ itself, which, even though it derives directly from the English, is […]

cymeriad

cymeriad character Un o’r prif anawsterau sy’n gysylltiedig â’r termau a ddefnyddir wrth drafod perfformio yn y Gymraeg yw’r ffaith nad ydynt hanner mor amwys â’r rhan fwyaf o dermau Seisnig.  Yr enghraifft amlycaf o hyn yw’r gair ‘perfformio’ ei hun, sydd – er ei fod yn amlwg yn fenthyciad o’r Saesneg – yn fwy […]