PSi Lexicon

Tag: Postma

interactie

interactie  interaction interactie [intǝr’aksi] (noun); interaction Het woord ‘interactie’ vindt, zoals veel Westerse woorden, zijn oorsprong in het Latijn. ‘Tussen’ is de Nederlandse vertaling voor de Latijnse ‘Inter’ en het woord  ‘actie’ komt voor uit het Latijnse woord ‘actio’, wat beweging of handeling betekent.  Door middel van de Latijnse vertalingen  kan de definitie van het woord ‘interactie’ goed worden toegelicht. […]

interaction

interaction  interactie  The word ‘interaction’ is, like many other words used in the West, originally Latin. ‘Between’ is the English translation of the Latin ‘Inter,’ and ‘action’ refers to the Latin word ‘actio,’ which means movement or action. Turning to its Latin translations, the definition of ‘interaction’ can be explained quite well as a movement, […]