PSi Lexicon

Tag: Verver

intermedialiteit

intermedialiteit intermediality  intermedialiteit [interm ee d ie aa l ie t ei t]; (noun) intermediality Intermedialiteit kan worden beschreven als het overstijgen van het specifiek gebruik van een medium. Een medium wordt hier geïnterpreteerd als de materiële drager van de kunstvorm. Er bestaat niet één manier om een medium te gebruiken. Irina Rajewski’s opvatting volgend, […]

intermediality

intermediality  intermedialiteit Intermediality can be understood as transcending the specific use of a medium. Medium is interpreted here as the material bearer of an art form. There is no one correct way to use a medium. Following Irina Rajewski’s conceptualisation of the word, intermediality may serve foremost as an umbrella term for all phenomena that […]