PSi Lexicon

Tag: verwachting

expectation

expectation verwachting From Latin exspectatio: anticipation, awaiting, desire, curiosity. In theatre we are waiting, hoping for something positive, new or meaningful, knowing that this ‘something’ is going to occur somehow.   It also means ‘to defer action’. Once we’re seated, we are not planning on taking an active role. On the contrary, we want to be […]

verwachting

verwachting expectation verwachting [vər’wɑxtɪŋ] (noun)   Uit het Latijn exspectatio: anticipatie, verlangen, nieuwsgierigheid, opwachting. In het theater wachten, hopen we op iets wat positief, nieuw of betekenisvol is en rekenen we erop dat dit hoe dan ook gaat gebeuren.   Verwachten betekent het opschorten van actie. Eenmaal in het theater, nemen we zelden zélf initiatief. In […]