PSi Lexicon

Tag: Woltjer

ervaringstheater

ervaringstheater experience (theatre of) Ervaringstheater [ɛrˈvariŋ] (noun)   Ervaring is kennis die men in de praktijk opdoet. Ervaring is het meemaken, het voelen, het waarnemen en het gewaarworden. In de theateromgeving bestaat de term ‘ervaringstheater’. Belevenistheaters zijn speciaal ontworpen om de ervaring van de gebruikers te versterken. Echter, theaterervaringsdeskundige, Marlieke Wilders, stelt dat versterking van […]

experience (theatre of)

experience (theatre of) ervaringstheater  Experience is knowledge that results from practice. Experience means participating, feeling, perceiving and sensing. The concept of ‘experience-theatre’ is a part of the theatre world. Experience theatres are especially designed to intensify the experience of the spectators. Marlieke Wilders, expert in experience-theatre, , states that the strengthening of the experience of […]