PSi Lexicon

Tag: silence

silence

silence   stitle Silence is a term for something that does not really exist, but can still be very powerful. Silence would be the hearing of nothing, but this is not possible. There will always be sounds surrounding us (and in theatre for sure) although nobody says anything. There will always be someone coughing, a […]

stitle

stilte silence  stilte [stɪlte] (noun)   Stilte is een term voor iets dat eigenlijk niet bestaat en toch erg krachtig kan zijn. Stilte zal het horen van niets zijn, maar dit is niet mogelijk. Er zullen altijd (en zeker in het theater) geluiden om ons heen zijn, ook al zegt niemand iets. Er zal altijd iemand […]