PSi Lexicon

interactie

interactie 
interaction
interactie [intǝr’aksi] (noun); interaction

Het woord interactie vindt, zoals veel Westerse woorden, zijn oorsprong in het Latijn. Tussen is de Nederlandse vertaling voor de Latijnse Inter en het woord  actie komt voor uit het Latijnse woord actio, wat beweging of handeling betekent.  Door middel van de Latijnse vertalingen  kan de definitie van het woord interactie goed worden toegelicht. Het is namelijk een beweging,  handeling of invloed die tussen personen of objecten plaatsvindt. Het synoniem voor interactie is daarom ook wel wisselwerking, een onderlinge invloed tussen twee componenten. Want door de wisselwerking of interactie zijn deze twee componenten met elkaar verbonden, waardoor de componenten invloed op elkaar hebben.

Communicatie en handelingen zijn essentiële elementen van het theater. Deze elementen zijn beide gebaseerd op interactie. Deze verbinding vindt in het theater plaats met het publiek, maar ook tussen performers en objecten.  De communicatie is gebaseerd op interactie. Interactie zorgt dus voor een verbinding waaruit de mogelijkheid tot communiceren ontstaat. Ook een handeling ontstaat door interactie, want voor een handeling is er interactie nodig met de ruimte, personen, geluiden, objecten, licht of het publiek.  Kortom: interactie is de basis van een handeling en communicatie en hiermee de basis van theater. Dus theater is een samenspel van interactie.

Verder kan theater ook worden ingezet als interactie, dit is wat bij gebeurt bij interactief theater. Het verschil tussen traditioneel theater en interactief theater is dat bij interactief theater de vierde muur wordt doorbroken en er dus direct contact is met het publiek. Bij het traditionele theater wordt de vierde muur behouden en vind de interactie alleen plaats op het podium. Het interactief theater zorgt dus voor interactie met het publiek, deze interactie kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Voorbeelden hiervan zijn: community theatre of particatory theatre

 

Auteur en vertaler: Fenny Postma

interaction 
interactie 

The word interaction is, like many other words used in the West, originally Latin. Between is the English translation of the Latin Inter, and action refers to the Latin word actio, which means moveme