PSi Lexicon

Lexicon

reading

reading ανάγνωση reading < ανα + γνώση (ana + gnosi) ana- (ανα-): prefix with several meanings 1) up: uphill, upcoming 2) backwards, back: retract, retreat 3) in the opposite direction: reverse, undoing 4) for a second time, again, re- : re-enlistment, re-letting, rehiring γnosi (γνώση) = knowledge Reading: 1) Τhe recognition and understanding of symbols […]

realiteit

realiteit reality realiteit [rejaliˈtɛit] (noun)   Realiteit bestaat uit een verzameling informatie die door een individu op een zeker moment als waar geaccepteerd wordt. Het individu gebruikt deze informatie om de eventuele logica, of regels, van de wereld waar het individu zich op dat moment in bevindt te achterhalen en te kunnen begrijpen. Vervolgens wordt nieuwe informatie gestructureerd […]

reality

reality realiteit Reality consists of a collection of information considered to be true by an individual at a certain moment. The individual will use this information to discover and understand the possible logic, or the rules, of the world that they are currently part of. Once these rules or logic are discovered, any new information will be structured […]