PSi Lexicon

simultaneity

simultaneity
gelijktijdigheid 

Simultaneity means that two or more events on stage have some coherence (or not)or happen at the same time.  These different elements do not have to be dependent on each other. One way to achieve this is the use of the pictogram. This is a physical representation (in abstract or concrete form) of a specific idea or concept. When different pictograms are shown together at the same time, it can be said to be a case of simultaneity. Simultaneity is not limited to a single medium. A common practice is to use different media at the same time such as music, the physical body, the voice, visual arts and new media. The concept of simultaneity is also not limited to only one idea or concept . Multiple ideas and concepts can be expressed at the same time; they strengthen or contradict each other. Simultaneity is also not limited to space. It is possible to make two events happen at the same time in separate spaces that are linked through a specific medium such as new media. An example of this would be a performance in which the performance is performed in a different space than the one in which the audience is seated, but where the audience can watch the performance through live-streaming. Simultaneity breaks away from the Aristotelian notion of drama where a theatre performance has a beginning, a midpoint and an ending, all of which eventually lead toward a conclusion.

Author and translator: Martin Blaauw

 

gelijktijdigheid
simultaneity

gelijktijdigheid  [chùleikteidìchheit] (zelfstandig naamwoord)

 

Gelijktijdigheid houdt in dat er twee of meerdere gebeurtenissen op het podium in samenhang (maar ook los van elkaar) plaats vinden. Deze verschillende elementen hoeven niet afhankelijk van elkaar te zijn. Eén manier waardoor dit bereikt kan worden is door het gebruikt van een pictogram. Dit is een fysieke representatie (in abstracte of concrete vorm) van een bepaald idee of concept. Als er verschillende pictogrammen tegelijkertijd getoond worden kan men spreken over gelijktijdigheid. Gelijktijdigheid laat zich ook niet beperken tot slechts één medium. Een veel voorkomend gebruik is om verschillende media tegelijkertijd te gebruiken, ten denken valt aan muziek, het fysieke lichaam, de stem, visuele kunst en nieuwe media. Ook beperkt het idee van gelijktijdigheid zich niet slecht