PSi Lexicon

gewaarworden

gewaarworden 
spectating (the act of)

gewaarworden [xəˈwarwɔrdɪŋ] (noun)

 

Een toeschouwer kan gedefinieerd worden als een persoon die iets bekijkt of als observant van een gebeurtenis. Een observant is iemand die bewust wordt (van dingen of gebeurtenissen) middels de zintuigen. Deze bewustwording moet benadrukt worden in de definitie van toeschouwer van een theatrale performance. Bewustwording impliceert een actieve houding van de toeschouwer. Tevens zijn de zintuigen van essentieel belang bij het ervaren van een theatrale performance. Echter, na het opnemen van de zintuiglijke impulsen ontvouwt deze informatie zich in diversiteit wanneer het wordt onderworpen aan de individuele geest. Dit is waar het kijken overgaat in gewaarwording.

 

Gewaarwording is niet enkel het passieve aanschouwen van een performance, het is het actieve beleven van de performance, hetgeen een doorlopend proces is. Het proces van gewaarwording bestaat uit handelingen van de toeschouwers. Deze handelingen zijn niet per definitie fysieke handelingen, het zijn handelingen van de geest. Persoonlijke overtuigingen, aannames, gevolgtrekkingen, en innerlijke mentale  representaties zijn inbegrepen in dit proces.

 

Dit proces is duidelijk aanwezig in het werk Worktable van de Nieuw Zeelandse kunstenares Kate McIntosh. De toeschouwer betreed de performance/installatie en krijgt instructies om een object naar keuze te ontmantelen. Deze instructies zijn het zelfde voor iedereen. Desalniettemin veroorzaken deze een diversiteit in handelingen. Iemand kan een object in stukken slaan terwijl een ander het met zorg demonteert. De boodschap wordt geïnterpreteerd op verschillende manieren aangezien specifieke soorten informatie in het hoofd van elke toeschouwer wordt gediversifieerd. In deze performance lokt een vaste component verschillende reacties uit.

 

De gewaarwording creëert de mogelijkheid voor één artistieke idee om te ontluiken in een veelheid van theatrale werken. Hoewel het oog van elke toeschouwer dezelfde informatie ziet, laten de individuele geestelijke handelingen van de toeschouwer toe dat deze idee meerdere uitkomsten of betekenissen kan genereren.

Auteur en vertaler: Amber Barelds

 

spectating (the act of)
gewaarworden

One could define a spectator