PSi Lexicon

discours

discours
discourse

Discours is een sociale grens dat bepaalt wat er gezegd kan worden over een bepaald onderwerp. Judith Butler bescrijft deze grens als the site [] where the opacity of what is not included in a given regime of truth acts as a disruptive site of linguistic impropriety and unrepresentability. (Butler 53) Betekenis wordt toegekend aan de dingen die we ervaren. Deze betekenissen zitten vast in taal, omdat in taal zekere betekenissen worden vastgelegd. Deze taal wordt gevormd door het discours waarin het wordt gebruikt. Discours is een sociaal proces waarin mensen actief deelnemen. Op dezelfde manier is alle betekenis die we toekennen aan dingen een product van taal en het sociale proces. Of zoals OSullivan, Tim, Hartley, John, et al. zeggen: [it refers] both to the interactive process and the end result of thought and communication. (OSullivan et al. 93) Het is een sociaal proces de talige interactie tussen mensen en een sociale grens de beperkingen die iemands vocabulaire leggen op iemands kennis. Discours vormt je vocabulaire en daarmee jouw oordeel. Het beperkt de manier waarop je naar de wereld kijkt, maar het maakt het ook mogelijk om jouw begrip over te brengen naar anderen.

Dit komt ook naar voren in relatie tot performance. De boodschap die overgebracht moet worden tijdens een performance wordt beperkt door het vocabulaire van de encoder (i.e. performer). Deze beperking zorgt voor complicaties voor zowel de encoder als de decoder (i.e. publiek). Een performance zou een territorium van gedachtes moeten openen en nieuwe openingen creëren voor de ontwikkeling van betekenissen. Deze gedachten en betekenissen maken de performance tot een geheel. En omdat het publiek op die manier in feite mede maker is van de performance moet de performer het discours waarin het publiek zich bevindt in overweging nemen. Tegelijkertijd moet de performer bewust zijn van het feit dat hij mogelijk niet in hetzelfde discours verkeert als zijn publiek. Misinterpretatie van de boodschap door het publiek kan hiervan een gevolg zijn. Dit kan mogelijk de hele performance verzwakken, omdat de interpretatie van het publiek de performance tot geheel maakt. Dit geeft het belang weer van discours in performa