PSi Lexicon

Lexicon

ervaringstheater

ervaringstheater experience (theatre of) Ervaringstheater [ɛrˈvariŋ] (noun)   Ervaring is kennis die men in de praktijk opdoet. Ervaring is het meemaken, het voelen, het waarnemen en het gewaarworden. In de theateromgeving bestaat de term ‘ervaringstheater’. Belevenistheaters zijn speciaal ontworpen om de ervaring van de gebruikers te versterken. Echter, theaterervaringsdeskundige, Marlieke Wilders, stelt dat versterking van […]