PSi Lexicon

Lexicon

cymeriad

cymeriad character Un o’r prif anawsterau sy’n gysylltiedig â’r termau a ddefnyddir wrth drafod perfformio yn y Gymraeg yw’r ffaith nad ydynt hanner mor amwys â’r rhan fwyaf o dermau Seisnig.  Yr enghraifft amlycaf o hyn yw’r gair ‘perfformio’ ei hun, sydd – er ei fod yn amlwg yn fenthyciad o’r Saesneg – yn fwy […]