PSi Lexicon

Lexicon

preiskovánje

preiskovánje investigation Samostalnik preiskovanje je vsebinsko gledano uspešno izveden performativ v kontekstu dela J. L. Austina Kako naredimo kaj z besedami, v katerem se ukvarja s performativi kot posebnim tipom izjavljanj, ki nimajo vrednostne komponente in glavna funkcija katerih je izvesti določeno akcijo. Glagol preiskovati ima strukturo perlokucijskega dejanja preko proizvajanja pomenov in odgovorov v polju navzkrižnega zasliševanja [kazensko pravo, medicina, novinarstvo, forenzična znanost, FBI in […]

projective time

projective time projecterende tijd Philosopher and contemporary art theoretician Bojana Kunst wrote “The Project Horizon: On the Temporality of Making” that is about the tendency in the art world to project time into the future. Projecting time into the future means that an event is temporally suspended and that a working process leads up to this event […]