PSi Lexicon

Lexicon

preiskovánje

preiskovánje investigation Samostalnik preiskovanje je vsebinsko gledano uspešno izveden performativ v kontekstu dela J. L. Austina Kako naredimo kaj z besedami, v katerem se ukvarja s performativi kot posebnim tipom izjavljanj, ki nimajo vrednostne komponente in glavna funkcija katerih je izvesti določeno akcijo. Glagol preiskovati ima strukturo perlokucijskega dejanja preko proizvajanja pomenov in odgovorov v polju navzkrižnega zasliševanja [kazensko pravo, medicina, novinarstvo, forenzična znanost, FBI in […]