PSi Lexicon

Tag: dutch

cabaret

  cabaret cabaret Cabaret betekent in het Engels iets wezenlijk anders dan in het Nederlands. Hoewel het wel dezelfde historische bron heeft, heeft het Nederlandse cabaret zich in de loop van de 20e eeuw ontwikkeld tot een typisch Nederlands genre dat absoluut niet lijkt op het cabaret waar de Engelse term naar verwijst. De meest […]

collectief geheugen

collectief geheugen collective memory collectief geheugen [kɔ.læk.tif γə.hø.γən] (noun); collective memory Het collectieve geheugen kan gezien worden als een verzameling herinneringen die wordt gedeeld door een groep individuen. Doordat meerdere mensen getuige zijn van een specifieke gebeurtenis ontstaat er een gemeenschappelijke herinnering. Een gemeenschappelijke herinnering kan ook al bestaan maar kan ook opgeroepen worden door een bepaalde […]

collective memory 

collective memory  collectief geheugen  Collective memory can be seen as a collection of memories shared by a group of individuals. A collective memory can arise when a group of people witness a specific event. The collective memory can also already be there, but a particular event can reinforce it. This witnessing creates a connection between […]