PSi Lexicon

contradiction

contradiction
vastuolu

Contradiction is a hidden cornerstone of dramaturgy, a litmus test of a dramaturge, a compulsory tool for a director, and an actors true challenge. Contradictions charge the text and make it dramatic, make it work. Contradictions create rhythms, patterns, and dramaturgical textures. Contradictions define the characters and their motivation and force them to act. Contradictions unveil the perspectives of the dramatic work, as well as its extra meanings.They make it multilayered. Contradictions make characters interesting and relatable. Contradiction is an indicator of humanity; it is a sign of mans intrinsic ambivalence and human emotions that are rarely explicit. A dramatic text without contradiction lacks conflict; hence, on the stage it becomes one-track, plain and boring. A dramaturge who cannot create underlying contradictions for characters and their behavior is a failed dramaturge. A director who cannot bring them forth is a poor director. An actor who has no contradiction in his performance is an actor without talent. It is contradictions that attract the audience by confusing them, distracting them, leaving them without unequivocal answers, but offering them capturing interpretations, puzzles that need to be solved, and evoking their empathy and value judgments.
Contradictions, as something one has to deal with on a daily basis in theater regardless of ones function, are inevitable.

 

Author and translator: Deivi Tuppits

 

vastuolu
contradiction 

vastuolu [vas-tu-o-lu] (noun)

Vastuolu on draamateksti peidetud nurgakivi, dramaturgi osavuse näitaja, lavastaja kohustuslik töövahend ning näitleja tõeline väljakutse. Vastuolud laevad teksti ning muudavad selle dramaatiliseks, panevad selle tööle. Vastuolud moodustavad rütme, mustreid ja dramturgilisi tekstuure. Vastuolud kehtestavad tegelased ja nende motivatsiooni ja panevad nad tegutsema. Vastuolud avavad teksti perspektiivid, lisatähendused, muudavad selle mitmekihiliseks. Vastuolud teevad tegelased huvitavaks, samastusväärseks. Vastuolu on inimlikkuse ilming, see on märk loomuomasest ambivalentsusest, inimlikest tunnetest, mis pole kunagi lõpuni ühesed. Vastuoluta draamatekstil puudub konflikt ja on laval seega impressionistlik diskursuse fragment. Just nagu vastuoluta tegelane on üheplaanil