PSi Lexicon

Lexicon

essay

essay  essay   I have always been intrigued by the epistemological limitations of the knowledge that I, as a young scholar trained in literary and cultural studies, produce in an ambitious attempt to elucidate some of the world’s greatest mysteries. For what purpose have we been born? What are we supposed to do with the time […]

essay

essay essay Ik heb mij altijd gefascineerd voor de epistemologische beperkingen van de kennis die ik, als jonge onderzoeker in de literatuur- en cultuurwetenschappen, voortbreng in een ambitieuze poging ’s werelds grootse mysteries te doorgronden. Waarom zijn we geboren? Wat moeten we doen met de tijd die ons gegeven is? Welke rol speelt kunst hierin? […]

expectation

expectation verwachting From Latin exspectatio: anticipation, awaiting, desire, curiosity. In theatre we are waiting, hoping for something positive, new or meaningful, knowing that this ‘something’ is going to occur somehow.   It also means ‘to defer action’. Once we’re seated, we are not planning on taking an active role. On the contrary, we want to be […]

experience (theatre of)

experience (theatre of) ervaringstheater  Experience is knowledge that results from practice. Experience means participating, feeling, perceiving and sensing. The concept of ‘experience-theatre’ is a part of the theatre world. Experience theatres are especially designed to intensify the experience of the spectators. Marlieke Wilders, expert in experience-theatre, , states that the strengthening of the experience of […]

fool, the

fool, the τρελός “The artist as a different kind of human being” The tarot card “The Fool”, shows a clown walking in the edge of a cliff without being particularly alarmed. It looks as if he is about to fall. Perhaps he hasn’t seen the cliff, which makes you wonder whether it’s his choice to […]

gelijktijdigheid

gelijktijdigheid simultaneity gelijktijdigheid  [chùleikteidìchheit] (zelfstandig naamwoord)   Gelijktijdigheid houdt in dat er twee of meerdere gebeurtenissen op het podium in samenhang (maar ook los van elkaar) plaats vinden. Deze verschillende elementen hoeven niet afhankelijk van elkaar te zijn. Eén manier waardoor dit bereikt kan worden is door het gebruikt van een ‘pictogram’. Dit is een […]

gender

gender φύλο Dictionary Definition: Gender is a range of characteristics used to distinguish between males and females, particularly in the cases of men and women and the masculine and feminine attributes assigned to them. Depending on the context, the discriminating characteristics vary from sex to social role to gender identity. There are various approaches to […]

gewaarworden

gewaarworden  spectating (the act of) gewaarworden [xəˈwarwɔrdɪŋ] (noun)   Een toeschouwer kan gedefinieerd worden als een persoon die iets bekijkt of als observant van een gebeurtenis. Een observant is iemand die bewust wordt (van dingen of gebeurtenissen) middels de zintuigen. Deze bewustwording moet benadrukt worden in de definitie van toeschouwer van een theatrale performance. Bewustwording impliceert […]

grens

grens boundary Dat wat dient om de grenzen of beperkingen van iets aan te geven, zowel materieel als immaterieel; alsook de beperking zelf – Oxford English Dictionary Wat zijn grenzen en waarom lijken mensen altijd de behoefte te hebben ze te stellen? Iets definiëren draagt ook altijd uitsluiting in zich. “Dit is theater”, bijvoorbeeld, “en […]

hero

hero ήρωας Dictionary Definitions: 1) In mythology and legend, a man, often of divine ancestry, who is endowed with great courage and strength, celebrated for his bold exploits, and favoured by the gods. 2) A person noted for feats of courage or nobility of purpose, especially one who has risked or sacrificed his or her […]