PSi Lexicon

Tag: dutch

cabaret cabaret The word ‘cabaret’ means something very different in Dutch, compared to English. Even though it has the same historical source, in the course of the 20th century Dutch cabaret has developed into a typically Dutch genre that doesn’t look like the English homonym at all. The most common kind of cabaret is one […]

absence

absence  afwezigheid The state of being away from a place or a person; the non-existence or lack of something. The word absence is derived from the late Middle English, the Old French and the Latin word absentia. The absence of something can also make something present. It can evoke the imagination of the audience by […]

afwezigheid

afwezigheid absence De toestand niet aanwezig te zijn bij een plaats of person en het niet bestaan of gebrek van iets. Het word afwezigheid stamt via het laat middel Engels en het oud Frans af van het Latijnse woord absentia, van absens. De afwezigheid van iets kan iets anders aanwezig maken. Het kan tot de […]

boundary

boundary grens  That which serves to indicate the bounds or limits of anything whether material or immaterial; also the limit itself – Oxford English Dictionary What are boundaries and why do people always appear to have the need to set them? To define something always means exclusion on some level. “This is theatre,” for example, […]

cabaret

  cabaret cabaret Cabaret betekent in het Engels iets wezenlijk anders dan in het Nederlands. Hoewel het wel dezelfde historische bron heeft, heeft het Nederlandse cabaret zich in de loop van de 20e eeuw ontwikkeld tot een typisch Nederlands genre dat absoluut niet lijkt op het cabaret waar de Engelse term naar verwijst. De meest […]

collectief geheugen

collectief geheugen collective memory collectief geheugen [kɔ.læk.tif γə.hø.γən] (noun); collective memory Het collectieve geheugen kan gezien worden als een verzameling herinneringen die wordt gedeeld door een groep individuen. Doordat meerdere mensen getuige zijn van een specifieke gebeurtenis ontstaat er een gemeenschappelijke herinnering. Een gemeenschappelijke herinnering kan ook al bestaan maar kan ook opgeroepen worden door een bepaalde […]

collective memory 

collective memory  collectief geheugen  Collective memory can be seen as a collection of memories shared by a group of individuals. A collective memory can arise when a group of people witness a specific event. The collective memory can also already be there, but a particular event can reinforce it. This witnessing creates a connection between […]

discours

discours discourse Discours is een sociale grens dat bepaalt wat er gezegd kan worden over een bepaald onderwerp. Judith Butler bescrijft deze grens als “the site […] where the opacity of what is not included in a given regime of truth acts as a disruptive site of linguistic impropriety and unrepresentability.” (Butler 53) Betekenis wordt toegekend aan […]

discourse

discourse discours Discourse is a social boundary that defines what can be said about a specific topic. Judith Butler describes these boundaries as “the site […] where the opacity of what is not included in a given regime of truth acts as a disruptive site of linguistic impropriety and unrepresentability” (Butler 53). Humans ascribe meaning to […]

ervaringstheater

ervaringstheater experience (theatre of) Ervaringstheater [ɛrˈvariŋ] (noun)   Ervaring is kennis die men in de praktijk opdoet. Ervaring is het meemaken, het voelen, het waarnemen en het gewaarworden. In de theateromgeving bestaat de term ‘ervaringstheater’. Belevenistheaters zijn speciaal ontworpen om de ervaring van de gebruikers te versterken. Echter, theaterervaringsdeskundige, Marlieke Wilders, stelt dat versterking van […]